CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)


ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
A CEEPUS program célja
1. Akció: Közép-európai felsőoktatási hálózatok létrehozása és működtetése
 • közös programok/diplomák kidolgozása (joint degrees);
 • kölcsönös elismerés – ECTS vagy más kompatibilis kreditrendszer kötelező;
 • szaknyelvi kurzusok és a fogadó ország nyelvén felkészítő kurzusok támogatása.
2. Akció: Intenzív kurzusok
 • min. 6 szakmai programmal töltött nap, min. 6 óra szakmai program/nap;
 • kreditpontok adása kötelező.
3. Akció: Hallgatói szakmai kirándulás
 • tudományos vagy művészeti célt kell szolgálnia;
 • kreditpontok adása kötelező.
4. Akció: Oktatói és hallgatói mobilitás
 • Oktatók: min. 10 napos tartózkodás, min. 6 tanítási óra / hét;
 • Hallgatók: min. 1 ­ max. 10 hónapos tartózkodás.
Közép-Európában a 90-es évek elején csak kétoldalú együttműködések jöttek létre az akadémiai partnerek között, a régió országait nem kötötték össze többoldalú kapcsolatok. Ez volt az egyik oka annak, hogy felmerült egy közös, multilaterális program létrehozásának gondolata.
Egyre nagyobb igény mutatkozott egy - a regionális jellegzetességeket hangsúlyozó, nem az EU által finanszírozott - multilaterális alapú regionális program létrehozására.
A CEEPUS országok
Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Csehország, Románia, Szerbia, Montenegró, Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovói Ideiglenes ENSZ-Közigazgatás, Moldávia.
A CEEPUS a résztvevő országok munkakapcsolatára épül, hivatalos munkanyelve az angol.
Jelenlegi program szakasz: CEEPUS III, érvényes 2025-ig.
A magyar CEEPUS Nemzeti Iroda a TEMPUS Közalapítvány keretein belül működik.

A program részletes leírása (CEEPUS Kézikönyv) megtalálható: www.tka.hu, angol nyelven: www.ceepus.info
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
Egyetemi
Általános információ a programról
 • Szőke Edit - intézményi koordinátor, ME - Tudományszervezési és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság
 • A/4. ép. I. em. 108. szoba
 • Tel.: +36 46 565 111 / 22-76 mellék
 • Fax: +36 46 365 174
 • E-mail: rekszoke@uni-miskolc.hu
Működő projektekkel kapcsolatos speciális információk egyetemen belül
 • Futó projektek tanszéki koordinátorainak elérhetősége a Nyertes hálózatok menüpont alatt.
Belföldi
TEMPUS Közalapítvány, CEEPUS Nemzeti Iroda
 • Cím: Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
 • Tel.: +36 1 237 1300
 • Fax: +36 1 239 1329
 • Infóvonal: +36 1 237 1320
 • E-mail: ceepus@tpf.hu
 • Web: www.tka.hu
Magyar állampolgárok külföldi tartózkodásával kapcsolatban információ beszerezhető
a fogadó állam budapesti nagykövetségén, illetve a Külügyminisztérium honlapján
A résztvevő országok Nemzeti Irodáinak elérhetőségi címe megtalálható
a CEEPUS Magyarországi Iroda honlapján
Külföldi
Central CEEPUS Office, Elisabeth Sorantin
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A CEEPUS hálózati pályázat
A CEEPUS programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása, vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul.
A hálózatot minimum két különböző CEEPUS ország minimum három felsőoktatási intézménye alkotja, tehát legalább 3 partner részvétele szükséges, amelynek koordinátora a hálózat egyik intézménye. A többi tag partnerként vesz részt. Közös diplomaprogramok kidolgozása esetén 2 résztvevő intézmény is elegendő.
Hálózati pályázatot intézményi, kari és tanszéki szinten lehet készíteni, így ugyanaz az intézmény több pályázatot is beadhat.
Hálózati pályázat határideje: minden év január 15.
ON-LINE FELTÖLTÉS A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN: www.ceepus.info
Hallgatói/oktatói mobilitási pályázat
A hallgatói/oktatói mobilitás az elfogadott hálózatokon belül történik, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig. A kiutazóknak nem kell tandíjat fizetniük, az ösztöndíjat a fogadó ország biztosítja, az útiköltségről a kiutazónak kell gondoskodnia. Pályázati feltételek hallgatóknak (PhD hallgatóknak is)
 • 2 lezárt félév a kiutazásig;
 • aktív hallgatói jogviszony;
 • CEEPUS országbeli állampolgárság;
 • hálózat egyetemi felelősének támogatása
Kinntartózkodás időtartama: min. 3 hónap - maximum 12 hónap.
Egy hónapos kinntartózkodás (min. 21 nap) csak diplomatervezők és PhD hallgatók esetében fogadható el. Pályázati feltételek oktatóknak
 • egyetemi oktatói munkaviszony;
 • CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a Ceepus hálózatok működésében résztvevő vendégoktatók, akik állampolgárságtól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban);
 • hálózat egyetemi felelősének támogatása.
Kinntartózkodás időtartama: egy hónap (min. 10 nap), maximum 12 hónap, min. heti 6 óra igazolt óratartás.
A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat Ceepus támogatással. Egy tanéven belül a kiutazás meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 10 hónapot.
Nem Ceepus országbeli állampolgársággal rendelkező pályázók "Equal Status" fogalma: az alábbi feltételek mellett az "Equal Status" dokumentumok birtokában lévő személyek is jogosultak a Ceepus pályázatokban való részvételre:
 • tartózkodási engedéllyel rendelkező európai és harmadik országbeli állampolgárok;
 • menekültek, hontalanok, kettős állampolgársággal rendelkező személyek;
 • csak Ceepus tevékenységekre pályázhatnak;
 • a fogadó országtól párhuzamosan két támogatásban nem részesülhet a pályázó;
 • hallgatók esetében szükséges a nappali tagozatos hallgatói státusz igazolása;
 • a pályázók jelentkezésüket azon ország nemzeti irodájához küldik, ahol nappali tagozatos jogviszonyuk fennáll;
 • a kettős állampolgársággal rendelkező hallgatók eredetileg választott státuszukat kötelesek fenntartani;
 • a jelentkező oktatók főállású alkalmazottak kell, hogy legyenek a küldő intézményben.
Az "Egyenlő státuszt" dokumentumokkal kell igazolni akkor, amikor a pályázó feltölti pályázatáta Ceepus honlapra.
Hálózaton belüli egyéni mobilitási pályázat beadási határideje:
 • minden év június 15. (őszi félévre tervezett utazásnál);
 • minden év október 31. (tavaszi félévre tervezett utazásnál);
 • minden év november 30. (hálózaton kívüli freemover pályázatok, csak 2. félévi kiutazás lehetséges);
 • ON-LINE FELTÖLTÉSSEL A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN: www.ceepus.info
MINDKÉT PÁLYÁZATI FORMÁNÁL ELŐSZÖR REGISZTRÁLNI KELL, ÉS A KAPOTT JELSZÓ BIRTOKÁBAN LEHET MEGKEZDENI A PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSÉT.
Nyári egyetemek, intenzív nyelvi és szakmai kurzusok, tanulmányi kirándulás kiegészítő pályázat (költségterv benyújtás)
A programtervezetnek már a hálózati pályázatban szerepelnie kell. A hálózati pályázatban úgy kell megjelölni a hónapkeret-igényt, hogy az már a nyári egyetem/kurzus hónapkereteit is tartalmazza. Ha ez még a pályázatban nem szerepel, később is be lehet nyújtani a pályázatot külön a nyári egyetemre vonatkozó költségtervvel. A nyári egyetem /intenzív kurzus időtartama min. 10 munkanap, min. 60 órában, kreditpontok adása kötelező. A tanulmányi kirándulás néhány napos lehet, kredit adása kötelező.
A költségtervezet benyújtási határideje
 • Az intézményi koordinátorral történt egyeztetés után vagy az 1. vagy a 2. intézményi évközi beszámolóhoz (minden év február 15, és május 15.) csatolandó a tervezett programmal és résztvevők névsorával együtt.
HÁLÓZATI PÁLYÁZAT TANSZÉKEK RÉSZÉRE
Hálózati projekt
Minimum 2 CEEPUS ország minimum 3 felsőoktatási intézménye alkotja a hálózatot, amelyek kölcsönös megegyezés alapján eldöntik, melyik lesz a koordinátor. A koordinátor intézmény a partnerek szándéknyilatkozatainak birtokában (Letter of Endorsement és Letter of Intent) adja be a pályázatot a saját országa Nemzeti Irodájába. A hálózati projekt lehet intézményi, kari vagy tanszéki szintű. Beadási határidő minden év január 15. Csak elektronikusan, on-line feltöltéssel a www.ceepus.info honlapon.
Technikai tudnivalók
 • kétlépcsős feltöltés: először regisztráltatnia kell magát minden pályázó intézmény koordinátorának, és a kapott egyéni jelszó birtokában lehet megkezdeni a pályázat feltöltését;
 • a Joint program szekciót feltétlenül be kell jelölni, ha ez is szerepel a pályázat céljai között;
 • minden partneregyetem ECTS Guide-ját szintén fel kell tölteni, vagy az Internet címet megadni;
 • a bevitt adatok a következő pályázati körben szerkeszthetők lesznek.
Projekt típusok
1. Akció: Közép-európai felsőoktatási hálózatok létrehozása és működtetése
 • közös programok/diplomák kidolgozása (joint degrees);
 • kölcsönös elismerés – ECTS vagy más kompatíbilis kreditrendszer kötelező;
 • szaknyelvi kurzusok és a fogadó ország nyelvén felkészítő kurzusok támogatása.
2. Akció: Intenzív kurzusok
 • min. 10 munkanap, min. 60 óra;
 • kreditpontok adása kötelező.
3. Akció: Hallgatói szakmai kirándulás
 • tudományos vagy művészeti célt kell szolgálnia;
 • kreditpontok adása kötelező.
4. Akció: Oktatói és hallgatói mobilitás
 • Oktatók: min. 10 napos tartózkodás, min. 6 tanítási óra / hét;
 • Hallgatók: min. 3 - max. 10 hónapos tartózkodás.
Konferenciák, kongresszusok szervezése, és kizárólag kutatás nem lehet a hálózati pályázat célja.
Hálózati pályázat beadásának lépései
1. Projektötlet
 • A projekt csírája a projektötlet, amely egy felmerülő igény, probléma, aminek megoldását a projekt hivatott szolgálni, vagy egy felkínálkozó lehetőség, aminek kihasználását a projekt létrejötte segíti elő.
2. Projekttervezés
 • Ebben a szakaszban pontosan meg kell határozni az elérendő célt és az ennek érdekében végrehajtott tevékenységeket, sorrendjükkel együtt. El kell osztani a rendelkezésre álló erőforrásokat, meg kell határozni a hatásköröket és a felelősségeket. Meg kell jelölni az ellenőrzési pontokat, mérföldköveket, illetve a visszacsatolás módját, eszközeit.
3. Partnerkeresés
 • Célszerű arra törekedni, hogy a hálózat tagjai a már meglévő - formális vagy informális - kapcsolatokból származzanak. Komoly segítséget jelenthet, hogy a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) megtalálható a jelenleg futó hálózati pályázatok ismertetése (összes partnerintézmény, koordinátorok neve és címe, programleírások).
4. A koordinátor intézmény és a hálózati koordinátor kiválasztása
 • Minimum 2 CEEPUS ország minimum 3 felsőoktatási intézménye, akik kölcsönön megegyezés alapján eldöntik, melyik lesz a koordinátor. A koordinátor intézmény teremti meg a feltételeket a résztvevő intézmények tevékenységeinek közös tervezéséhez és összehangolásához. Erre az intézményre hárul a hálózat egészét érintő adminisztratív feladatok ellátása.
5. Pályázati űrlap feltöltése az Interneten
 • Függetlenül a projekt időtartamától, a hálózati pályázatot, ami lehet egyetemi, kari vagy tanszéki szintű, minden évben újra be kell adni a Központi Ceepus Iroda honlapján www.ceepus.info.
Az előírt mellékleteket (Letter of Endorsement és Letter of Intent) valamennyi partner részéről eredetiben is el kell postán küldeni MAGYAR KOORDINÁCIÓJÚ hálózat esetén: a Ceepus Magyarországi Irodához, KÜLFÖLDI KOORDINÁCIÓJÚ hálózat esetén: a koordinátor intézményhez.
A beadott pályázatok háromlépcsős szelekción mennek keresztül:
 • formai bírálat (Nemzeti Iroda);
 • szakmai bírálat (nemzetközi , pontozásos rendszer alapján).
A pontozásos rendszer elemei:
  Global points 15%
  Network points 68%
  Joint program points 4%
  Organisational points 4%
  International Committee points 9%
 • szakmai bírálat (nemzetközi , pontozásos rendszer alapján).
Szempontok, tanácsok a pályázat összeállításához
 • a Letter of Endorsement és Letter of Intent dokumentumokat a megfelelő személynek kell aláírnia, ellenkező esetben ez kizáró ok;
 • hibás dokumentum miatt a partnert kizárják (az internetes adatbázisban deaktiválják) a hálózatból;
 • ne legyenek túl általánosak és terjengősek a megfogalmazások, inkább konkrét, partnerekre lebontott cselekvési tervet tartalmazzon a pályázat;
 • legyenek szakmailag megalapozott indokok;
 • a mobilitásoknak arányban kell állnia a tervezett tevékenységekkel;
 • preferenciát élvez – hallgatók esetében - a szemeszter időtartamú tartózkodás a rövid időtartammal szemben;
 • ne legyen túl nagy a hálózat, az egyes partnerek szerepvállalása világosan kiderüljön, és kiegyenlített legyen;
 • feltétlenül legyen információ arról, hogy a hallgatók milyen kurzusokat és milyen nyelven tudnak hallgatni a partnerintézményekben;
 • a kreditpontok elfogadása, a tanulmányok átjárhatósága nem derül ki világosan;
 • érdemes a pályázatot átnézetni egy anyanyelvi lektorral, hogy ne legyen nyelvileg kifogásolható
 • a program menedzsment bemutatása ne legyen hiányos.
Projektek időtartama
A hálózati projektek mindig egy tanévre szólnak, és folyamatosan hosszabbíthatók új pályázat beadásával, melynek határideje minden év január 15-e. A pályázatot a koordinátor intézmény adja be on-line feltöltéssel a Központi Ceepus Iroda honlapján.
A nyertes hálózatokon belül valósul meg az egyéni mobilitási pályázatok beadása, és ezek elfogadása esetén a konkrét ki-és beutazás.
Projektek pénzügyi támogatása
A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi. (Útiköltséget nem fedez a program, de célországonként változó összegben útiköltség hozzájárulást tud biztosítani azon kiutazók részére, akik leadták beszámolójukat és a tartózkodást igazoló Confirmation dokumentumot ). Minden ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíjhónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat. Az ösztöndíjhónap a pénzügyi alapegység, és mindig az adott országra vonatkozó fogadási hónapokat jelenti. Minden ország meghatározza a fogadott ösztöndíjasok havi illetményét az ország saját pénznemében. Ebből következően az ösztöndíjak mértéke országonként változó.
A különböző országokra megadott keretszámokat nem lehet átrendezni még akkor sem, ha a hálózat összes ösztöndíjhónap mennyisége változatlan marad, mivel az ösztöndíjakat mindig az adott fogadó ország biztosítja. Egy adott intézmény számára biztosított hallgatói és oktatói ösztöndíjhónapokat - a CEEPUS Nemzeti Iroda hozzájárulásával, kvótakereten belül át lehet csoportosítani.
Külön benyújtandó költségterv alapján kell kérvényezni és lehet finanszírozni a hálózati pályázatban szerepeltetett nyári egyetemek és intenzív nyelvi és szakmai kurzusok, illetve tanulmányi kirándulások programjait. Részletes leírás a Nyári egyetemek menüpont alatt.
ELŐSZELEKCIÓS ŰRLAP EGYÉNI MOBILITÁSI PÁLYÁZATHOZ
Hallgatói pályázati űrlap
űrlap letöltése
Oktatói pályázati űrlap
űrlap letöltése
FREEMOVER HALLGATÓI PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
Mellékletek letöltése
DOKUMENTUMOK KIUTAZÓ HALLGATÓK RÉSZÉRE
Szerződés letöltése
CEEPUS KÉZIKÖNYV
A TEMPUS Közalapítvány / CEEPUS Nemzeti Iroda minden tanévre vonatkozóan új kézikönyvet ad ki elektronikus formában, amely részletesen tartalmazza a program szabályait és működését.
Minden kiutazó hallgatónak, oktatónak és tanszéki koordinátornak ajánljuk figyelmébe.
A Kézikönyv legfrissebb változata elérhető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu oldalon a CEEPUS / Könyvtár menüpontokon keresztül PDF formátumban.
CEEPUS IFORMATION FOR INCOMING PARTICIPANTS