ERASMUS PROGRAM
2021/2022. PÁLYÁZATI FORDULÓ

ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZET MOBILITÁSA KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIUTAZÁSHOZ
PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Vezetékneve
Keresztneve
Beosztás
Tapasztalat (munkatapasztalat években)
Kar/Tanszék/Intézet
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Fogadó intézmény adatai
Fogadó intézmény neve
Fogadó intézmény kapcsolattartójának neve
Fogadó intézmény kapcsolattartójának beosztása
Fogadó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma
Fogadó intézmény kapcsolattartójának e-mail címe
Mobilitási tevékenység adatai
Tervezett tevékenység rövid leírása
Hány nap időtartamra pályázik (min. 2 munkanap utazási napokon kívül)?
Az utazás tervezett időpontja (év, hónap)
Részt vett-e korábban az Erasmus program személyzeti mobilitásában?
Ha részt vett személyzeti mobilitásban az előző tanévben, mely intézményhez utazott?
Nyelvtudás
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
A mobilitás során lesz-e olyan tevékenység, amely hozzájárul a pedagógiai és/vagy tantervfejlesztési készségek fejlesztéséhez? igen     nem    
Amennyiben igen, röviden fejtse ki, milyen módon?
A mobilitási tevékenység tervei szerint mennyiben járul hozzá a küldő szervezeti egység tevékenységének fejlesztéséhez?
A mobilitási tevékenység mennyiben járul hozzá saját szakmai fejlődéséhez?
A mobilitás során megszerzett tapasztalatokat milyen módon tervezi átadni a hasonló területen dolgozó kollégáknak?
Csatolandó dokumentumok
fogadó fél által aláírt, jóváhagyott munkaterv (idegen nyelven, a fogadó egyetem aláírásának hiányában is fel kell tölteni. Használandó formanyomtatvány: Erasmus+ Mobility Agreement/Staff Mobility for Training)
nyelvtudást igazoló dokumentum
munkahelyi vezető támogató nyilatkozata
motiváció
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés


A pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével önkéntes hozzájárulásomat adom,
hogy az általam rendelkezésre bocsátott rám vonatkozó személyes adataimat a Miskolci Egyetem,
mint adatkezelő a jelen pályázat elbírálása, illetve nyertes pályázat esetén az
elnyert mobilitás lebonyolítása céljából kezelje.