ERASMUS PROGRAM
2018/2019. PÁLYÁZATI FORDULÓ

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS
HALLGATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Mobilitás EU + Törökország     EU-n kívüli    
Vezetéknév
Keresztnév
Neptun kód
OM azonosító (Neptunból kikereshető, 11 tagú számsor)
Kar
Évfolyam abban az évben, amikor pályázik
Jelenlegi tanulmányai végén milyen képesítést fog szerezni?
BachelorMasterPhD
A megszerzendő képesítés neve:
Végzés dátuma (év. hónap):2018. június2018. december2019. júniuskésőbbi tanév
A kiutazás időpontjában milyen képzési szinten végzi majd tanulmányait? alap     mester     PhD    
A 2018/19. tanévnek abban a félévében, amikorra a kiutazást tervezi, milyen költségkategóriába fog tartozni? államilag finanszírozott     részösztöndíjas     költségtérítéses    
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Levelezési cím (ha eltér az előzőtől)
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ részképzésen a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ szakmai gyakorlaton a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
ERASMUS részképzés helye
Megpályázott fogadó intézmény neve 1.
Megpályázott fogadó intézmény neve 2.
Megpályázott fogadó intézmény neve 3.
Hány hónapra pályázik?
Tématerület ISCED-F kód (a megpályázható helyek táblázatában szereplő tématerület kód)
Milyen nyelven kívánja külföldi tanulmányait végezni?
Melyik félévre tervezi a kiutazást? 1. félév     2. félév     teljes tanév    
Tanulmányi adatok
Előző lezárt félév kreditátlaga
Azt megelőző félév kreditátlaga
Ha már rendelkezik egy diplomával, annak szintje? Bachelor     Master     nincs    
Megszerzett képesítés neve
Megszerzés éve
Nyelvtudás
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
TDK tevékenység
Eddigi gyakorlatok / munkatapasztalat / kiegészítő tevékenység
Csatolandó dokumentumok
index kivonat az előző két lezárt félévről
nyelvtudást igazoló dokumentum
motivációs levél idegen nyelven
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés