ERASMUS PROGRAM
2019/2020. PÁLYÁZATI FORDULÓ

OKTATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Oktató vezetékneve
Oktató keresztneve
Beosztás
Kar/Tanszék/Intézet
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Tanszéki telefon
E-mail
Állampolgárság
Munkaterv csatolása (idegen nyelven, a fogadó egyetem aláírásának hiányában is fel kell tölteni. Használandó formanyomtatvány: Erasmus+ Mobility Agreement/Staff Mobility for Teaching)
Oktatói tevékenységre vonatkozó adatok
Tudományos fokozata(i)
Nyelvtudás
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
Oktatásban szerzett tapasztalat szintje
Tervezett ERASMUS oktatói tevékenység külföldön
Megpályázott fogadó intézmény
Ha több kiutazásra pályázik (max. 3.), kérjük, adja meg a megpályázott intézmény prioritási helyét
Hány napos oktatói tevékenységre pályázik? (min. 2 munkanap, utazási napok nélkül)
Tématerület ISCED-F kódja
Milyen nyelven kíván oktatni?
A tervezett tematika rövid összefoglalása az adott idegen nyelven (felsorolás)
Részt vett-e korábban az Erasmus/Erasmus+ program oktatói mobilitásában?
Ha részt vett oktatói mobilitásban az előző tanévben, mely intézményhez utazott?
Az utazás tervezett időpontja (év, hó)
A mobilitás során lesz-e olyan tevékenység, amely hozzájárul a pedagógiai és/vagy tantervfejlesztési készségek fejlesztéséhez? igen     nem    
Amennyiben igen, röviden fejtse ki, milyen módon?
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés